KALENDARIUM

Milans dag 2021 - INSTÄLLT
Pga. pandemin ingen Milans dag.

Återkommande arrangemang
Torsåkers bygdemarknad, i slutet på september.

Julmarknaden i Gammelstilla, dagen före första advent.

Välkommen till Hofors Kolare

Hofors Kolare är en ideell förening med målsättningen att bevara och sprida kunskapen om träkolning och angränsande traditionella företeelser. Vi har vår huvudsakliga verksamhet på ett område kallat Kolgår'n i utkanten av Hofors, ett område dit är alla alltid välkomna. (se karta på fliken om oss)
Undrar du över något så är du välkommen att kontakta oss på info@hoforskolare.se.

Vi hoppas att du får nytta och glädje av informationen på hemsidan!


Våra produkter och aktiviteter

Milans dag

Milans dag hålls av tradition sista lördagen i augusti, i samband med att årets mila tänds.
Se KALENDARIUM till vänster för närmare information.

Kol och kolbullar

Kolet från vår årliga mila kan köpas hos Karl Hedin Byggvarubutik i Hofors eller genom kontakt med Lars Jansson. (se om oss) I mån av tillgång säljer vi även kol vid de aktiviteter där vi deltar. (se KALENDARIUM till vänster)
Föreningen kommer också gärna till olika evenemang och serverar kolbullar.

Uthyrning av byggnader

Kolgårdsområdet vid Acktjärn står i princip öppet för alla. I samband med arrangemang där kolarföreningens anläggningar är mer eller mindre involverade diskuterar vi gärna fram lösningar för uthyrning, t.ex. kan arrangemang med vildmarkskänsla för upp till 20 personer ordnas i Eldpallkojan. Även övernattning med vildmarksstandard kan ordnas i Elpallkojan och Kolarkojan för tillsammans upp emot 10 personer.

Information om kontaktpersoner och -uppgifter hittar du under fliken om oss.